Saturday, April 14, 2012

Domo Arigatou - Konatsu Aozora

Domo arigatou, Konatsu Aozora.  For what you might ask?  For taking off your clothes, obviously.